STABEKKSLOTTET

Se om lokalet er ledig

STABEKKSLOTTET

Se om lokalet er ledig

Om Slottet

Eierskap

I dag er det Ringstabekk AS som eier Husmorskolen og slottet. Eier av Ringstabekk AS er SBB Samfunnsbygg. SBB har vært veldig opptatt av at bygget skal åpnes og benyttes av byens befolkning til feiringer og markeringer i alle livets faser. Les gjerne mer om SBB her: SBB – Norge (sbbnorden.no)

Historie

Man mener det har vært en opprinnelig Stabekkgård i jernalderen (500 fvt. - 1050 evt.) som rådet over store deler av østre Bærum. I dag er det flere Stabekkgårder: Østre Stabekk, Skallum, Ringstabekk (Øvre Stabekk) og Store Stabekk. Den sistnevnte er den eldste.

En meget velstående kjøpmannssønn fra Christiania, Jens Ring, kjøpte Øvre Stabekk gård i 1839, derav navnet Ringstabekk.

I 1851 oppførte Jens Ring hovedbygningen, som ble kalt Slottet, i rød teglstein. Arkitekt for den engelskinspirerte nygotiske bygningen var Heinrich Ernst Schirmer. Han var den første her i landet som brukte upusset murstein som arkitektonisk virkemiddel. Han har også tegnet Botsfengslet i Oslo og Gaustad sykehus. Slottet ble fredet i 2003.

Hagen er utformet i engelsk landskapsstil av viktoriansk type. Noe er bevart syd for Slottet. Det var tidligere en liten dam bak huset, men denne ble fylt igjen etter en drukningsulykke.

Jens Ring var gift med Barbra Ring, datter av prestekonen Hanna Winsnes, som er en kjent kokebokforfatter. Deres sønnedatter, barnebokforfatteren Barbra Ring, har i noen av sine bøker gjengitt barndomserindringer fra Ringstabekk.

På Øvre Stabekk ble det ført et herregårdsliv. Mange kjente personer vanket her, blant annet Johan Welhaven (forfatter) og Bernhard Herre (forfatter). Det kostet penger, og det fortelles at det ikke alltid var så lett å få utbetalt det man hadde til gode av herren på Ringstabekk. I 1874 klarte ikke Jens Ring å drive gården lenger, og en nevø, major Schrumpf, overtok. Jens Ring døde samme år. Herregårdslivet kan man lese om i Barbra Rings bøker.

I 1895 ble Slottet, med 60 dekar park og hage, utskilt som egen eiendom og solgt til Jenny Sandberg, tidligere gift med Bjørn Bjørnson. Bjørn Bjørnson var skuespiller og sønn av dikteren Bjørnstjerne Bjørnson. Resten av Ringstabekk ble kjøpt av grosserer H. F. Neslein som utparsellerte det meste av gården, kalt Nesleinskogen, til boligtomter.

Redaktør Olav Thommessen i Verdens Gang (og senere i Tidens Tegn) var eier av Øvre Stabekk rundt 1905. I hans eiertid var mange kjente kunstnere, vitenskapsmenn og politikere gjester i Slottet på Ringstabekk. Her vanket blant andre Bjørnstjerne Bjørnson og Fridtjof Nansen. Det ble etter hvert tungvint for Thommessen å bo ute på landet, og i 1909 solgte han Ringstabekk til staten som trengte et sted til sin husstellskole.

I nyere tid har Slottet blant annet blitt brukt som kulisse i filmene om Olsenbanden jr.

Familien Ring satte sitt preg på nærområdet. Her finner vi gatene Jens Rings vei, Barbra Rings vei, Ringkroken, Ringstabekkveien og Ringsveien.

Husstellskolen

Statens Lærerindeskole i husstell ble opprettet på initiativ fra Norske Kvinners Nasjonalråd i 1909, etter at staten hadde kjøpt Øvre Stabekk. Kvinnesaksforkjempere som Betzy Kjelsberg, Katti Anker Møller og Helga Helgesen sto sentralt ved opprettelsen.

Skolen var en internatskole inntil 1993. Undervisningen foregikk i perioden 1909 –1924 hovedsakelig i gårdens hovedbygning, Slottet. Ny hovedbygning (nå Ringhøyden) ble innviet i 1924. Denne var tegnet av arkitekt Ivar Næss.

Slottet har vært drevet som selskapslokaler av Annerledes Brød og Sirkus i mange år, etter at det gjennomgikk en stor rehabilitering i 2006. Slottet har stått tomt fra 2018, før det nå igjen åpner for byens befolkning fra 1. april 2023. Og det er Viken Mathus som nå vil drive slottet som selskapslokaler, i godt samarbeid med SBB Samfunnsbygg.

Se bilder og les en utvidet tekst om historien her: Øvre Stabekk (Ringstabekk) og Husstellskolen (barumhistorie.no)

Stabekkslottet

Ringstabekkveien 111

1356 Bekkestua

Tlf. 40 88 98 38

slottet@vikenmathus.no